Slideshow - główny

Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Celem pracy rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnik organizuje i wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach rolnych a także obsługuje środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej.

Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, prowadzić własną działalność gospodarczą jak np. produkcja rolna, marketing produktów rolnych, itp.

Kwalifikacja MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Osoby z tym wykształceniem znajdą zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, nadzoru technicznego, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy, dozorujący pracę i konserwujący maszyny i urządzenia techniczne

Kwalifikacja MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Adepci tego zawodu zdobywają umiejętności w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, a także ich podzespołów, uczą się kontrolowania ich stanu technicznego, uzyskują uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B

Kwalifikacja MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacja MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie

Kwalifikacja BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Kwalifikacja BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, robót posadzkarskich oraz robót okładzinowych

Kwalifikacja  ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań w zakresie uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, konserwacji instalacji oraz maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja SPO.01 – Udzielanie Pomocy I Organizowanie Wsparcia Osobie Niepełnosprawnej

Kwalifikacja SPO.01 – Udzielanie Pomocy I Organizowanie Wsparcia Osobie Niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier

Kwalifikacja SPO.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

Kwalifikacja SPO.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

Zawód opiekunka środowiskowa przygotowuje do zadań w zakresie organizowania opieki i wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowania opieki nad osobą podopieczną, pomagania jej w czynnościach dnia codziennego, motywowania do samodzielności oraz aktywności

Zawód: Ślusarz

ilość semestrów: 2
liczba miejsc: 20

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
  • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

Stacja kontroli pojazdów

 

- badania po kolizji drogowej;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (hak);
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego;
- badanie dodatkowe po wymianie licznika przebiegu pojazdu.

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15
18-100 Łapy

Numery telefonów

Sekretariat:
tel. 85 715 27 20

Stacja diagnostyczna:

tel. 85 715 22 26

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.