Nr NP. 4431/9/3/05 na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

CKZ Łapy jest wpisane do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.20/00025/2005.

Szkolenie odbywa się na stanowiskach certyfikowanych przez:

 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Atest Nr 457/2018 do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-14/IS -17 po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania:

 • acetylenowo-tlenowego (311)
 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111)
 • MAG drutem elektrodowym litym (135)
 • MIG drutem elektrodowym litym (131)
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136)
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138)
 • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)         
 • Urząd Dozoru Technicznego – szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych,   podnośnikowych, unoszących, naładowanych, podnośnikowych specjalizowanych.

Programy szkolenia zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach:

 • I WJO/23/02/2019
 • II WJO/24/02/2019
 • III WJO/24/02/2019
 • 08/02/2019/BUB – Bezpieczna wymiana butli
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
  • Patronat nad Stacją Kontroli Pojazdów

Szkolenia organizowane przez CKZ Łapy:

 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, komputerowych programów magazynowych i kas fiskalnych;
 • Aranżacja terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej;
 • Szkolenia z obsługi kas fiskalnych i wag samoobliczeniowych;
 • Szkolenia spawalnicze zgodnie z atestem IS Gliwice;
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Kierowca wózków jezdniowych napędzanych;
 • Szkolenia na prawo jazdy kategorii:  B, T;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • Szkolenia BHP i p.poż.;
 • Kasjer sprzedawca;
 • Bukieciarz florysta;
 • Brukarz;
 • Stolarz;
 • Murarz;
 • Szkolenia kadry nauczycielskiej (programy zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku):
  • Zastosowanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej nauczyciela
  • Pomiar dydaktyczny z zakresu konstruowania zadań testowych
  • Zastosowanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela
  • Kierownik wycieczek szkolnych
  • Wychowawca kolonijny

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15
18-100 Łapy

Numery telefonów

Sekretariat:
tel. 85 715 27 20

Stacja diagnostyczna:

tel. 85 715 22 26

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.