Zdalna Szkoła


0

Starostwo Powiatowe w Białymstoku pozyskało dodatkowe fundusze na zakup 38 laptopów. Dnia 23.04.2020 dyrektorzy szkół odebrali sprzęt, który wkrótce komputery trafią do uczniów i nauczycieli, którzy takiego sprzętu nie mają, […]

Read More

Edukacja zdalna


0

W związku ze stanem epidmicznym w kraju i zamknięciem szkół od tej pory wszytkie zajęcia dydaktyczne będą dostępne poprzez platformę edukacyjną Placówki. Nauczyciele udostępnią Państwu materiały pod linkiem: Platforma Moodle: http://www.ckplapy.pl/moodle/Login: […]

Read More

Ograniczenie w zajęciach dydatktycznych


0

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 24 maja br. funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie w placówce nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Decyzja […]

Read More

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2020/2021


0

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej: kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej: Typ szkoły/kurs kwalifikacyjny Zawód Nazwa kwalifikacji Ilość semestrów Liczba miejsc KKZ. […]

Read More

ZASADY REKRUTACJI


0

DO FORM POZASZKOLNYCH – KURSY KWALIFIKACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOw ŁAPACH Podstawy prawne:Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zasady ogólne: Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia […]

Read More

Kwestionariusz/podanie


0

o przyjęcie na kus zawodowy

Read More

Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe


0

– projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach realizują projekt: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu […]

Read More