Zapraszamy do zapoznania się z Nasza nową ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na rok szkolny 2021/2022.


0
Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – I semestr


0

ROL.10. I semestr Pobierz

Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzań elektrycznych – I semestr


0

ELE.02. I semestr Pobierz

Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych – III semestr


0

MOT.05. III semestr Pobierz

Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających


0

MEC.05. I semestr Pobierz

Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – I semestr


0

ROL. 04. I semestr …

Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej III semestr


0

ROL. 04. III semestr Pobierz

Read More

Harmonogram zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, zawód – Opiekun medyczny


0

MED.03. II semestr Pobierz

Read More

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH CIĄGNIKÓW W ILOŚCI 2 SZT. WRAZ Z OSPRZĘTEM


0

http://ckplapy.biposwiata.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/219957/ogloszenie_o_przetargu__dostawa_fabrycznie_nowych_ciagnikow_w_il

Read More

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


0

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://bialystok.stat.gov.pl/aktualnosci/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021,141,1.html

Read More

Powiat Białostocki realizuje projekt pt. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


0

 „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach”

Powiat Białostocki realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. Dofinansowanie
projektu z UE wynosi 3 444 869,43 PLN

Celem
ogólnym projektu jest zwiększenie …

Read More